HAKKIMIZDA


                                                                             
Ares Çimento İnş. San. Ve Tic. A.Ş. bünyesinde;
                                                                              Elektrik Üretim Anonim Şirketi (E.Ü.A.Ş.) Seyitömer
                                                                              Termik Santrali (Kütahya) ve Elektrik Üretim Anonim
                                                                              Şirketi (E.Ü.A.Ş.) Orhaneli Termik Santrali (Bursa)
                                                                              sınırları içerisinde kurulmuş ve faaliyet gösteren iki
                                                                              adet uçucu kül ayırma (sepere) tesisi bulunmaktadır.


                                                                              Elektrik Üretim Anonim Şirketi (E.Ü.A.Ş.) Seyitömer
                                                                              Termik Santrali’nde kurulu tesis, termik santralde 
                                                                              yakılan
 Devamı için....                                       MİNERAL ÇİMENTO KATKILARI


                                                                             
Mineral çimento katkıları, beton yapımında kullanılan
                                                                              çimentonun, suyun, agreganın ve fiber donatının
                                                                              dışında, beton karışımının içerisine karılma işleminden
                                                                              hemen önce ve karılma işlemi esnasında katılan ince
                                                                              taneli mineral katı parçacıklardır.Volkanik kül
                                                                                                                                
  Devamı için....                                      
ORHANELİ TESİSİ


                                                                             
E.Ü.A.Ş. Orhaneli Termik Santrali sınırları içinde  
                                                                              kurulu tesis, termik santralden çıkan uçucu külü
                                                                              değerlendirmek üzere faaliyet göstermektedir.

                                                                              E.Ü.A.Ş. Orhaneli Termik Santraline ait elektro filtrede
                                                                              3 adet kamara bulunmaktadır.

                                                                               2. ve 3. kamaralarda tutulan uçucu kül uygun
                                                                               incelikte olduğundan ayrıma
 Devamı için....
                                       SEYİTÖMER TESİSİ

                                                                              Seyitömer Tesisi, E.Ü.A.Ş. Seyitömer Termik
                                                                              Santralinden çıkan uçucu külü değerlendirmek üzere,
                                                                              termik santrali sınırları içerisinde kurulmuştur.
 
                                                                              Bu tesisimizde ayırma işlemine tabii tutulmaksızın
                                                                              çimento fabrikalarına gönderilen kaba kül ile birlikte
                                                                              beton santralleri için  
Devamı için....
 
 
  UÇUCU KÜL: GÜNÜMÜZÜN PUZOLANI

Bugün Amerika Birleşik Devletleri’nde tükettiğimiz elektriğin yarısından fazlasını kömür yakan termik santralleri üretmektedir. Fakat bu santraller elektriğe ilave olarak yaygın beton ürünlerinin performansını geliştirmekte hızla önemli bir bileşen haline gelen bir malzeme üretmektedir.

Bu malzeme uçucu küldür.
Uçucu kül kömürün yanmayan mineral kısmını oluşturur. Termik santralde kömür kullanıldığında kömür ilk olarak toz inceliği için öğütülür. Termik santrallerinin kazanına hava ile üflendiğinde karbon yanar uçar – ayrılan erimiş partiküller silisyum alüminyum ve kalsiyum bakımından zengindirler. Katılaşmış bu partiküller mikroskobik olarak camsı kürelerdir, termik santralleri bacasından dışarıya uçmadan biriktirilirler- bu yüzdende ürünün ismi: Uçucu küldür.

Kimyasal olarak uçucu kül bir puzolandır. Kireç (kalsiyum hidroksit) ile karıştırıldığında puzolanlar hidrolik bileşikler biçiminde bağlanırlar. Uçucu kül içeren betonlar daha sağlam, daha dayanıklı, kimyasal etkilere karşı daha dirençli hale gelmektedirler.
Devamı için....
 

 

 
WEB ÇÖZÜMLERİ SİTE KULLANIM ŞARTLARI